Les & overdenking

Elke sabbat beginnen we met een bijbelstudie met daarna een overdenking door een predikant of voorganger. Voor de kinderen, per leeftijdscategorie, is er een aparte bijbelstudie. Hieronder kunt u wat meer lezen over de studie en de overdenking.

Kleuters/peuters

Voor de kleuters/peuters van 1 t/m 6 jaar oud is een lesboekje. In dit lesboek worden ze aan de hand van korte leuke verhalen meegenomen in de Bijbel.

junioren

Voor de junioren in de leeftijd van 7 t/m 10 een lesboek. Hierin kunnen ze elke week een les maken wat afgestemd is op hun niveau.

Tieners

Voor de tieners in de leeftijd van 11 t/m 16 is een les waarin topics worden besproken van het dagelijkse leven en van de bijbel.

Jeugd

Voor de jeugd in de leeftijd van 17 t/m 24 jaar is een les gemaakt waarin gesproken wordt of de bijbel.

Volwassen

Voor de volwassen 24+ is een lesboek met daarin elke dag een korte les die gemaakt kan worden. Op zaterdag worden deze korte lessen met elkaar besproken.

Overdenking

De tweede dienst die op zaterdag wordt gegeven is een overdenking die door een predikant/voorgang wordt gegeven.